John Abraham, Ayushmann Khurrana & Yami Gautam At 'Vicky Donor' screening (3)

John Abraham, Ayushmann Khurrana & Yami Gautam At 'Vicky Donor' screening (1)John Abraham, Ayushmann Khurrana & Yami Gautam At 'Vicky Donor' screening (2)John Abraham, Ayushmann Khurrana & Yami Gautam At 'Vicky Donor' screening (4)John Abraham, Ayushmann Khurrana & Yami Gautam At 'Vicky Donor' screening (5)John Abraham, Ayushmann Khurrana & Yami Gautam At 'Vicky Donor' screening (6)John Abraham, Ayushmann Khurrana & Yami Gautam At 'Vicky Donor' screening (7)John Abraham, Ayushmann Khurrana & Yami Gautam At 'Vicky Donor' screening (8)John Abraham, Ayushmann Khurrana & Yami Gautam At 'Vicky Donor' screening (9)John Abraham, Ayushmann Khurrana & Yami Gautam At 'Vicky Donor' screening (10)John Abraham, Ayushmann Khurrana & Yami Gautam At 'Vicky Donor' screening (11)John Abraham, Ayushmann Khurrana & Yami Gautam At 'Vicky Donor' screening (12)