Kanishtha Dhankar at Femina Miss India

Akshay Kumar performing at Femina Miss India (1)Akshay Kumar performing at Femina Miss India (2)Akshay Kumar performing at Femina Miss India (3)Akshay Kumar performing at Femina Miss India (4)Akshay Kumar performing at Femina Miss India (5)Akshay Kumar performing at Femina Miss India (6)Ankita Shorey (R) with a guest at Femina Miss IndiaHarbhajan Singh judging Femina Miss India (2)Harbhajan Singh judging Femina Miss IndiaHasleen Kaur at Femina Miss IndiaRochelle Maria Rao at Femina Miss IndiaRohit Shetty at Femina Miss IndiaVanya Mishra wins Femina Miss India  (1)Vanya Mishra wins Femina Miss India  (2)